Holwortel
Bostulp
Blauwe Anemoon
Vorige slide
Volgende slide

Stinzenflora Monitor

In het vroege voorjaar als de dagen lengen, de luchten zo helder en fris zijn en de bollen te voorschijn komen, dan willen we naar buiten! Op zoek naar dat voorjaar. De stinzenflora is bij uitstek een begroeiing die verleid om op pad te gaan. Vaak zijn de planten te vinden op mooie historische locaties, lustoorden waar meer te zien is dan alleen de bollen. Denk aan de tuinarchitectuur van de parken en tuinen met oude bomen en lanen maar ook aan de architectuur van de historische panden. Er is meer dan alleen frisse blauwe luchten, ook de geur en het geluid van de vogels geven ons weer energie en vreugde die we graag met veel mensen willen delen.

 

Met deze website hoopt de redactie van de Stinzenflora-monitor niet alleen bezoekers te inspireren maar ook eigenaren en vrijwilligers die betrokken zijn bij het beheer te voorzien van kennis over de stinzenflora.

terreinen en locaties aangesloten bij de stinzenflora monitor

U kunt geen content van deze pagina kopiëren