TIPS 2022

feest in de boomgaard

In de boomgaard op Dekemastate  in Jelsum is een aantal jaren geleden veel dichtersnarcis aangeplant. 

Niet altijd een makkelijke soort. Maar op dit moment staat de narcissen prachtig te bloeien in de boomgaard. Zeker een bezoekje waard voor de liefhebber en wie weet zijn ze te ruiken. 

12 mei 2022

Vorige slide
Volgende slide

De ‘Keningin fan de Stinzeblomkes’ kent vele namen.

In het Fries de Wylde Tulp en in het Nederlands de Bostulp, Frans Tulipe sauvage (Wilde Tulp) of Tulipe de vigne (Wijngaardtulp), Duits Weinbergtulpe. Net als er diversiteit in naamgeving is, is er diversiteit in plekken waar zij groeit en kan de mate van bloei ook enorm variëren. Van zeer rijke bloei tot alleen maar blad.
Trudy en Willem van Riemdijk struinden rond in Celle, even ten noorden van Hannover in Duitsland, vermoedelijk de oudst vindplek in NW-Europa. Zij verkenden de verschillende biotopen, legden de ervaringen vast en vergeleken deze ook met andere bekende plekken elders en op de thuisbasis Friesland. Meer lezen: www.stinzenflorajournaal.nl , jaargang 2, nr. 5. Vermoedelijk zal de Bostulp in Celle deze en volgende week in volle bloei zijn: Französischer Garten, Schlossgarten, oevers Aller en Fuhse, het Hehlentorfriedhof en Heilpflanzengarten. 
 
Vorige slide
Volgende slide

Bostulpen feest op Epemastate

Epema State in Ysbrechtum is niet alleen bekend vanwege de bijzondere krokussen, maar ook omdat de bostulp er weelderig bloeit.
Langs de singels in de warmte van de zon is deze ‘Keningin fan de stinzeblomkes’ volop in bloei en hier en daar in het bos achter de state.
In een herbarium van Naturalis in Leiden is een bostulp aanwezig afkomstig van Epema State. Deze werd in 1927 aangeleverd door de heer S.J. Dijkstra. 
In de buitensingel zijn ook een heel aantal plekken te vinden met de Gele anemoon. De bloei daarvan begint nu iets terug te lopen maar van dit kleine maar fijne bloempje is zeker nog te genieten.
Wytske Heida maakte er prachtige foto’s van.
 
Epema State
Epemawei 8
8633KS Ysbrechtum
 
De oprijlaan, buitensingels en het bos zijn vrij toegankelijk
Er is een parkeerterrein.

massaal bloeiende bostulp aan de slootkant

In de wegberm van de weg van Dronrijp naar Marsum bloeien na de brug in de buurt van Marsum massaal de bostulpen.Een ruige begroeiing  aan de slootkant maar zonnig, voedselrijk en vochtig. 

 

boerenkrokus in Oldeberkoop

Rondom de monumentale kerk in  Oldeberkoop is het een groot feest met bloeiende boerenkrokus. Herkenbaar aan alleen de zacht lila bloem met een  witte bloemsteel..  Op de meeste oude plekken vind je de bonte krokus met de donkere bloemsteel. 

Feanwâlden bonte krokus

Naast de schierstins ligt de oude pastorie. Neem een kijkje over de heg en je ziet een waanzinnige hoeveelheid bloeiende bonte krokus. Als een prachtig kleed violet wit kleed over het grasveld. 

Rijdende door de provincie zijn er veel meer van dit soort plekken te ontdekken. Vergeet de oprijlaan bij de Klinze in Aldtsjerk niet. Parkjes in Leeuwarden, boerderij tuin in Twijzel aan de doorgaande weg.  etc. 

Vorige slide
Volgende slide

Epemastate in Ijsbrechtum met bloeiende bijzondere krokus

De bijzondere krokussen op Epema State (IJsbrechtum)
 
Langs de voormalige Middelzee liggen een aantal states die bekend zijn vanwege de stinzenflora: Harsta State, Martenastate, Dekema State, Poptaslot en Epema State. Deze week werd bekend dat Stichting Stinze-Stiens en jonkheer Tjalling van Eysinga een koopovereenkomst hebben gesloten over Landgoed Epemastate, dat enige tijd geleden door Van Eysinga te koop werd aangeboden. Zoals Van Eysinga zegt: ‘moet cultureel erfgoed in stand gehouden worden’. Stichting Stinze-Stiens is vorig jaar opgericht en waarborgt op deze wijze dat hun initiatieven ook in de toekomst worden voortgezet, uitgebouwd en bewaakt. Een van de doelstellingen van de stichting is het ondersteunen van behoud en ontwikkeling van historisch belangrijke landgoederen, parken en tuinen in Friesland, bij voorkeur wanneer er sprake is van historisch belangrijke stinzenflora. Bij het ondersteunen van waardevolle historische landgoederen, parken en tuinen ligt prioriteit bij locaties waar ook historische bebouwing aanwezig is. 
Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk-Zandee zijn zelf liefhebbers van stinzenplanten. Op Epema State beginnen de krokussen te bloeien. Dus de komende twee weken is daar veel te genieten, zowel langs de oprijlaan en in het lage stukje bos als ook in het bos achter de state en langs de laan er naar toe. Ook de bostulp is rijkelijk vertegenwoordigd. Het blad komt nu overal boven maar we moeten nog wachten tot medio april tot deze ‘Keningin fan de stinzeblomkes’ in bloei is. De bekende florist D.T.E. van de Ploeg zegt in zijn boek ‘Stinzenplanten’ (1972/1988): ‘Veel krokussen staan in het voorjaar bij Epema-state te IJsbrechtum in bloei. … Ze lijken wat kleiner en fijner gebouwd dan de veel forsere bloemen die we vandaag de dag zo vaak in tuinen zien. Ze zijn inderdaad kleiner, want we kunnen ervan uitgaan dat dit een zeer oude vindplaats is van Krokus vernus (L.) Hill, een plant die thuishoort in de bergen van de Alpen en de Pyreneeën. … Interessant is, dat bij Epema-state nog een andere Krokus staat, die Krokus tommasinianus  wordt genoemd. Deze is nog fijner gebouwd dan de gewone Krokus…. Het is echter niet altijd gemakkelijk om de beide soorten goed van elkaar te onderscheiden. Dit wordt ongetwijfeld veroorzaakt door het feit, dat ze gemakkelijk met elkaar bastaarderen. Daardoor staat het bos bij IJsbrechtum dan ook vol met tussenvormen, die we niet tot een der beide soorten kunnen rekenen.’ 
 
Epema State
Epemawei 8,
8633 KS IJsbrechtum
 
De oprijlaan en het bos is vrij toegankelijk
Parkeerterrein aanwezig
Vorige slide
Volgende slide

Overal in tuinen beginnen de winterakonieten te bloeien

Onderweg op de fiets, te voet of in de auto kijk om je heen. 

Overal kom je soms net die ene mooie tuin tegen vol met stinzenplanten die bloeien en of het nou geel is van de winterakoniet of wit van de sneeuwklokjes of lila van de krokus het is altijd genieten .

U kunt geen content van deze pagina kopiëren