epemastate

Ysbrechtum

Wie in het voorjaar, medio april, de statige oprijlaan met Lindebomen op komt wandelen ziet op het talud langs het water de ‘Keningin fan de stinzeblomkes’ wiegen in de wind. Deze bostulpen komen al lang voor op Epema State. In het herbarium (Naturalis) in Leiden wordt een bostulp bewaard die in 1927 daar geplukt is maar al 30 jaar daarvoor, in 1897 maakt florist Brakman melding van de bostulp bij Epema State. Wat vroeger in het voorjaar is er een paarse gloed van de bonte krokus op de lage bosweide rechts van de oprijlaan en ook in het bos. In 1953 meldt stinzenplantenkenner Van der Ploeg dat er een mooie massavegetatie krokussen (Crocus vernus) voorkomt op Epema State, zoals hij later (1972) zegt  ‘kleiner en fijner dan die je tegenwoordig in de tuinen ziet’. Verder komt de gele anemoon en het gevlekt longkruid verwilderd voor langs de ‘lanen van vermaak’ en op beperkte schaal ook sneeuwklokjes. Sinds Epema State in het bezit is van Stichting Stinze-Stiens (2022) is het beheer erop gericht de stinzenplanten te behouden en te ontwikkelen. 

 
Epema State ligt in de dorpskern van Ysbrechtum, dat in ieder geval in de 12e eeuw reeds een kerk bezat. De state is genoemd naar Epe Oedsma die in het begin van de 15e eeuw leefde. Midden 17e eeuw wordt de state bewoond door Duco Martena van Burmania en Eduarda Lucia van Juckema. De Burmania-familie blijft tot het midden van de achttiende eeuw eigenaar. Daarna komt via vererving de state in bezit van de familie Rengers, later Van Welderen baron Rengers. De state heeft in al die eeuwen vele bouwstijlen gekend. Eind negentiende eeuw werd de State verbouwd door Wilco Julius van Welderen baron Rengers en zijn vrouw Catharina Looxma en kreeg het gebouw zijn huidige fraaie neo-renaissance gevel.
 
Ook het state-eiland dat alleen toegankelijk is via het poortgebouw en het park hebben verschillende stijlen gekend. In 1822 heeft de bekende 19-eeuwse tuinarchitect Lucas Pieter Roodbaard zowel het state-eiland als het parkbos daarbuiten tot een landschappelijke aanleg getransformeerd. In het derde kwart van de negentiende eeuw is dit alles weer teniet gedaan. Begin twintigste eeuw werd het huidige wandelbos aangelegd. Recent, eind twintigste eeuw is de sfeer van de landschappelijke aanleg op het state-eiland en in het parkbos weer teruggebracht. Het hele gebied van de State met omliggende percelen heeft een oppervlak van ruim 5 ha. 
Praktische informATIE

Meer info:  www.stinze-stiens.nl/agenda

Toegang: Het park rond de gracht is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. In het voorjaar zijn er enkele rondleidingen, dan is ook het state-terrein toegankelijk.

Bereikbaarheid: Vanaf station Sneek: 2 km. lopen / fietsen of met de Arriva Opstapperbus 8821 (min. 1 uur tevoren reserveren)

Parkeren:  parkeerterrein bij de state.

Adres: Epemawei 6-8, 8633KS Ysbrechtum

U kunt geen content van deze pagina kopiëren