harsta state

Hegebeintum

Harsta State ligt een paar honderd meter ten oosten van de terp Hegebeintum en is sinds 2018 in bezit van Hendrick de Keyser Monumenten. Harsta State wordt al in 1511 genoemd in het register van aanbreng van Hegebeintum.In het midden van de 19de eeuw werd het gebouw verlaagd en gepleisterd, en de zijvleugel gesloopt. Tot ver in de vorige eeuw diende het als zomerhuis van de Friesel land-adel. Tegenwoordig wordt de state gebruikt als vakantiehuis én museumhuis.

 

De tuin en omgeving

De twee prachtige lindelanen die uitkomen op de state, en de rondom gelegen singels en grachten zijn nog intact. De landschapstuin werd rond 1832 vermoedelijk aangelegd door tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard en is bekend om de stinzenflora. Er bloeien onder meer sneeuwklokjes, de blauwe anemoon, knikkende vogelmelk en het zeldzame Haarlems klokkenspel. In de tuin voor de state staat een monumentale walnootboom en tegen de zijkant een monumentale leipeer. Parallel aan de gracht kun je mooi wandelen.  Zowel het huis, de tuin als de pijlers van het fraaie toegangshek zijn erkend als Rijksmonument. Een entreekaart voor de museumzaal, in Lodewijk XVI-stijl, en de tuin zijn verkrijgbaar bij het Kennis- en Informatiecentrum Terp Hegebeintum. Hier kun je ook parkeren.

Praktische informATIE

Meer info: www.terphegebeintum.nl/harstastate of https://www.hendrickdekeyser.nl/museumbezoek/harsta-state-hegebeintum

Toegang: €2,50 (Kinderen t/m 12 jaar € 1,25)

Combiticket met de middeleeuwse kerk en archeologische expositie: €8,50 (kinderen t/m 12 jaar €4,25)

Parkeren: Kennis- en Informatiecentrum Terp Hegebeintum, Pykedyk 4, Hegebeintum

Bezoekadres: Harstawei 25, Hegebeintum, kaartverkoop Kennis- en Informatiecentrum

Horeca: Kennis- en Informatiecentrum

Contact: info@terphegebeintum.nl 

U kunt geen content van deze pagina kopiëren