Jongemastate

Raerd

De deur klemt een beetje in de monumentale poort uit 1603. Eenmaal binnen zorgt een koor van roeken en kleine zangvogels voor een oorverdovend kabaal. Het binnenpark is omgeven door een gracht en kenmerkt zich door de begroeiing met hoge bomen. Nadat de state is afgebroken in het begin van de 20e eeuw, is het terrein ingericht als wandelpark voor de bewoners van het dorp. Slingerende wandelpaden en een binnenterrein met een licht reliëf zorgen voor een afwisselende wandeling. Al deze bomen in het verder zo open kleilandschap staat in de omgeving ook wel bekend onder de naam Raerderbosk.

Het bomenbestand zorgt voor een afwisselend spel van licht en donker. Een goede basis voor de historische stinzenflora die al ruim 150 jaar aanwezig is. Een rijke vindplek zowel in soorten als in aantal. Florist D.T.E. van der Ploeg kwam graag in het park, hij noteerde vele soorten zoals Winterakoniet, Sneeuwklokjes, Holwortel, Vingerhelmbloem, Italiaanse Aronskelk en Bostulp. Markant is ook de bloei van de oranje Keizerskronen in april-mei. Buitenom loopt een rondgaand pad. Omgeven door bomen is het een aangenaam beschutte wandeling met hier en daar uitzicht over de weilanden. Dit uitzicht is extra bijzonder vanaf het ‘bergje’. Verbinding naar het dorp is er via het laantje langs de Slotsdyk.

Praktische informATIE

Meer info: www.itfryskegea.nl 

Parkeren: bij het sportveld, Slotsdyk 38

Bezoekadres: Slotsdyk 9

Contact: info@itfryskegea.nl

U kunt geen content van deze pagina kopiëren