Kontakt

Redactie Stinzenflora-monitor

 

Heilien Tonckens:  adviseur stinzenplanten en stinzenfloratuinen.

Aad van der Burg:  oud docent en – directeur Nordwin College. Bestuurslid Park Vijversburg

Jan Piet de Boer:   medewerker Cultuurhistorisch Landschap, Landschapsbeheer Friesland

Stefien Smeding:   medewerker Cultuurhistorie en Erfgoed, It Fryske Gea

Henk Buith:             voorzitter Stichting Martenastate Koarnjum

 

Postbus 3

9244 ZN Beetsterzwaag

U kunt geen content van deze pagina kopiëren