Noordelijke Lustwarande

De Noordelijke Lustwarande wordt gevormd door  de historische parken en tuinen, gelegen in het prachtige cultuurlandschap van Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Deze veenweideflank grenzend aan de zandgronden van het Drents Plateau en het kleiweidegebied van de Waddenkust van het Werelderfgoed Waddenzee is rijk aan vele historische steden en dorpen van allure. In het verleden stichtten de Noord-Nederlandse en Noordwest-Duitse adel, notabelen en herenboeren hier hun borgen, staten, stinzen en Schlosser. Deze monumentale bouwwerken werden omgeven door indrukwekkende tuinen en parken, die gerekend kunnen worden tot het groene parels van deze lustwarande. 

Toonaangevende tuinarchitecten, waaronder Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851), Christian Ludwig Bosse (1771-1832), Julius Friedrich Wilhem Bosse (1788-1864), Gerrit Vlaskamp (1834-1906), Jan Vroom sr. (1855-1923) en Hendrik Copijn (1842-1923) hebben prachtige uitgestrekte parken en tuinen aangelegd bij de landgoederen en buitenplaatsen. Ze creëerden lommerrijke landschapsparken als geheime werelden, bestaande uit eindeloze slingerpaden, natuurlijk ogende vijverpartijen, vele hoogteverschillen, bijzondere gebouwtjes en solitaire (monumentale) bomen.

Dit groene erfgoed is het hele jaar een bezoek waard, maar zeker vroeg in het voorjaar zijn diverse locaties een waar lustoord met alle bloeiende stinzenplanten. Vanwege de historie, grondsoort en ligging is iedere locatie is weer anders en bloeit niet alles tegelijk.

Stichting Noordelijke Lustwarande

De Stichting Noordelijke Lustwarande is in juli 2017 opgericht om een netwerk te vormen van eigenaren en belanghebbenden van het groene erfgoed van Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Daarbij gaat het om het publieksbereik, het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid en de belangstelling voor dit groene erfgoed met het gedeelde verhaal van het verleden. Dit doet ze via het realiseren van verschillende projecten, zoals in 2021 het netwerk en de website van de stinzenmonitor. Daarnaast worden er netwerkdagen georganiseerd en het kennis gedeeld via de website (www.lustwarande.eu).

U kunt geen content van deze pagina kopiëren