Martenastate

Koarnjum

Al rond 1400 was er op deze plek bewoning. Op het wooneiland is de oude state in 1899 vervangen door het huidige miniatuurkasteeltje. Het decoratieve pand heeft een markante toren voorzien van een ui. Landschapspark en gebouwen hebben de status van rijksmonument.

Het landschapspark heeft de kenmerken van de Engelse landschapsstijl, zoals  waterpartijen, reliëf en slingerende paden. Vele hoge bomen zorgen voor een mooi spel met het licht. Naast ook nog een aantal bijzondere lanen waarvan sommige heel erg oud zijn. Martenastate is een zeer rijke vindplek van stinzenplanten, zowel in soorten als in aantallen. FLORON heeft Martenastate in 2019 uitgeroepen tot een van de mooiste locaties in Nederland.  Het begint met veel Sneeuwklokjes, maar ook de Bonte krokus is royaal aanwezig. De Holwortel bloeit bijna volledig in de roze kleur. Het lindelaantje met aan weerskanten een grote watergang is adembenemend met al zijn bloeiende Haarlems klokkenspel.  Het is een plek om ook de naastgelegen familiegraafplaats van de adellijke familie te bezoeken, een grafheuvel uit 1809 met Gele anemonen aan de voet van eeuwenoude beuken. Een natuurkampeerterrein maakt ook onderdeel uit van het geheel. Ook in de recente uitbreiding met een singel en een bos staan inmiddels stinzenplanten te bloeien. Eigenaar van het park en de opstallen is de Stichting Martenastate. De totale oppervlakte van het complex bedraagt ca. 7 ha.  Al jarenlang is groene beheer in handen van It Fryske Gea die hierin ondersteuning krijgt van een groep enthousiaste vrijwilligers.

Praktische informATIE

Meer info: www.martenastate.nl

Toegang: openbaar toegankelijk

Parkeren en bezoekadres: Martenawei 2 t.h.v.

Horeca: Túnmanswente  (openingstijden zie website)

Contact: info@martenastate.nl

Gilde van Tuinbazen

U kunt geen content van deze pagina kopiëren