Stinze-Stiens

Stiens

Het voormalige Doktershûs (1838) in Stiens ligt in het historische centrum en is een rijksmonument met een negentiende-eeuwse ‘slingertún’. Deze is ontworpen door de tuinarchitect Gerrit Vlaskamp (1868). De toenmalige eigenaren hadden al de Flora Frisica (1840) van Bruinsma in de kast staan. Wat er toen aan stinzenplanten was is niet bekend. Op oude foto’s van bijna 100 jaar geleden zijn Krokussen te zien. Vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw breidde de toenmalige bewoner het areaal stinzenplanten uit. De tuin heeft een indrukwekkende Kaukasische vleugelnoot, die in 1972 omviel en volgens het principe ‘natuur inschakelen, natuur uitschakelen’ bleef liggen. De tuin is ca. 2700 m2 groot en na een lange periode van verwaarlozing, gaven de huidige bewoners, die in 2012 kwamen, de rijke stinzenflora nieuwe kansen.

 

In deze beschutte dorpstuin met fruitbomen en licht reliëf is van alles te zien vanaf de bloei van Sneeuwklokjes, Winterakoniet, Krokussen en Holwortel tot Bostulp en Gewone vogelmelk later in het seizoen. Stichting Stinze-Stiens laat graag anderen delen in deze voorjaarspracht door lezingen, groepsontvangsten en af en toe een ‘Open tuin’. De Stinzenflora-monitor startte in 2015 op initiatief van de eigenaren van deze Vlaskamp-tún. Vergeet bij een bezoek aan deze particuliere tuin niet ook een rondje om de kerk te lopen. Zowel op als rond het kerkhof staan veel stinzenplanten die sinds november 2020 ook tot het ‘groene’ rijksmonument van de St. Vituskerk behoren.

Praktische informATIE

Meer info: www.stinze-stiens.nl | www.stinzenflorajournaal.nl 

Toegang: Informatie over activiteiten, groepsbezoek en ‘Open tuin’ in de Agenda op de website

Bezoekadres: Smelbrêge 6, Stiens

Parkeren: gratis in Stiens

Contact: info@stinze-stiens.nl

U kunt geen content van deze pagina kopiëren