Stinzenplanten op volgorde van bloei

Stinzenplanten zijn vroegbloeiende planten die in de grond bollen, kleine knollen of wortelstokken hebben. De planten bloeien van januari tot in mei. Ze zijn te vinden op historische locaties waar de adel of vermogende bewoners ze in het verleden hebben aangeplant. Deze soorten weten zich te handhaven in een door de mens gemaakt milieu. Veel stinzenplanten houden van een kalkrijke grond met een goede bodemstructuur, veel bodemleven en een goede mineralenhuishouding. Kleigrond voldoet hier aan. Arme zandgrond is voor de meeste soorten stinzenplanten niet geschikt.

 

Om welke stinzenplanten gaat het in de Stinzenfloramonitor?

Als uitgangspunt is gekozen voor de lijst van stinzenplanten van de bekende Friese florist D.T.E. van der Ploeg. Op deze lijst staan de 18 soorten die vaak al meer dan 150 jaar voorkomen op historische plekken in de noordelijke regio. Later zijn er nieuwe soorten bij gekomen die zich ook uitstekend thuis voelen in het stinzenplantenmilieu. Regionaal kan de groep van stinzenplanten dus best iets verschillen en kan het zijn dat sommige nieuwkomers inmiddels ook als stinzenplant worden aangemerkt.

De kracht van de massa

De kracht van de stinzenplanten zit in de massaliteit. Liever veel van weinig soorten dan weinig van veel soorten. Door de eigenschap van de planten om zich te vermeerderen en te verwilderen komen er ieder voorjaar meer planten boven. Door de jaren heen ontstaan zo opeenvolgende tapijten van bloemkleuren. Een waar voorjaarsfeest, en dat vaak al eeuwenlang.

U kunt geen content van deze pagina kopiëren