Turkse lelie

Lilium martagon

Als de ‘gewone’ stinzenplanten eigenlijk allemaal zijn uitgebloeid,komen daar de hoge bloeistelen van de Turkse lelie tevoorschijn. De hangende bloemen met de omgekrulde gespikkelde bloemblaadjes doen mensen denken aan een Turkse mutsof tulband. Op een aantal plekken is de soort te vinden in het stinzenplantenmilieu. Het is een soort die al eind negende eeuw in cultuur is. In Nederland isde Fraeylemaborg een plek waarvan al lang geleden bekend was dat de bollen daar stonden. Het is in Duitsland een soort die vaker gevonden wordt in de stinzenplantenmilieus.

WETENSCHAPPELIJKE NAAM:              Lilium martagon

NEDERLANDSE NAAM:                            Turkse lelie

DUITSE NAAM:                                          Türkenbund-Lilie

FRIESE NAAM:                                           Kraalleelj

OOST-FRIESE NEDERDUITSE  NAAM:   Krullilje/Krulletje

 

PERIODE VAN BLOEI:                              Juni – juli

 

HERKOMST: 

In de Vogezen en de Alpen komt de soort in het wild als zeldzame beschermde soort voor.

Martagon Lily flowers
Martagon Lily plants
Martagon Lily leaves

U kunt geen content van deze pagina kopiëren