De monitor geeft een aantal locaties aan waar veel stinzenplanten zijn te bekijken maar er zijn meer plekken waar gedurende het seizoen stinzenplanten zijn te zien. In deze rubriek willen we u attenderen op plekken die niet wekelijks op de monitor te vinden zijn, maar die op een bepaald moment meer dan het bezoeken waard zijn. Denk bijvoorbeeld aan een ommetje over een stadsbolwerk of een fraaie begraafplaats met stinzenplanten. Maar ook een boerenerf of een statige oprijlaan die violet kleuren van bloeiende bonte krokus zijn natuurlijk een bezoekje waard.

Kent u ook zo’n plek? Wekelijks kunt u een foto en een korte tekst insturen voor deze rubriek naar info@Stinzenflora-monitor.eu . Ook informatie over evenementen of excursies zijn in deze rubriek welkom.

Der Monitor zeigt eine Reihe von Orten an, an denen viele Stinzen-Pflanzen zu sehen sind, aber es gibt mehr Orte, an denen Stinzen-Pflanzen während der Saison zu sehen sind. In diesem Abschnitt möchten wir Sie auf Orte aufmerksam machen, die nicht jede Woche auf dem Monitor zu finden sind, die aber zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr als einen Besuch wert sind. Stellen Sie sich zum Beispiel einen Umweg über ein Bollwerk der Stadt oder einen schönen Friedhof mit stinzen Pflanzen vor. Aber auch ein Scheunenhof oder eine stattliche Auffahrt, in der violette Farben von blühenden bunten Krokussen zu sehen sind, sind natürlich einen Besuch wert. Kennst du so einen Ort? Jede Woche können Sie ein Foto und einen kurzen Text für diesen Abschnitt an info@Stinzenflora-monitor.eu senden. Informationen zu Veranstaltungen oder Ausflügen sind in diesem Abschnitt ebenfalls willkommen.

Previous
Next

De kievitsbloem in domies toen

De kievitsbloem met zijn hangende kopvormige bloem die, als ie niet wit is een geblokte patroon van rose en paars heeft, is een tot de verbeelding sprekende bloem. Hoe lang hij al in Domies Toen staat is onbekend al willen sommige beweren dat ie er staat sinds Domies Toen in de jaren 60 begon. Niet onmogelijk. Misschien ergens verzameld en langs de vijver geplant of gekocht, gekregen van deze of gene, we weten het niet. Wat je wel kan zien is dat hij het in de tuin naar zijn zin heeft. Langs de vijver staat ie te pronken tussen de gulden boterbloem. In de bloemenwei tegenover het prieel staat hij ook, in een deel dat niet al te langgelden aangeplant is, hij staat er goed want hij verspreidt zich van daaruit over de rest van de bloemenwei. De kievitsbloem vind je ook terug in het logo van Domies Toen in Pieterburen

 

 

6 mei 2021

U kunt geen content van deze pagina kopiëren