De monitor geeft een aantal locaties aan waar veel stinzenplanten zijn te bekijken maar er zijn meer plekken waar gedurende het seizoen stinzenplanten zijn te zien. In deze rubriek willen we u attenderen op plekken die niet wekelijks op de monitor te vinden zijn, maar die op een bepaald moment meer dan het bezoeken waard zijn. Denk bijvoorbeeld aan een ommetje over een stadsbolwerk of een fraaie begraafplaats met stinzenplanten. Maar ook een boerenerf of een statige oprijlaan die violet kleuren van bloeiende bonte krokus zijn natuurlijk een bezoekje waard.

Kent u ook zo’n plek? Wekelijks kunt u een foto en een korte tekst insturen voor deze rubriek naar info@Stinzenflora-monitor.eu . Ook informatie over evenementen of excursies zijn in deze rubriek welkom.

Der Monitor zeigt eine Reihe von Orten an, an denen viele Stinzen-Pflanzen zu sehen sind, aber es gibt mehr Orte, an denen Stinzen-Pflanzen während der Saison zu sehen sind. In diesem Abschnitt möchten wir Sie auf Orte aufmerksam machen, die nicht jede Woche auf dem Monitor zu finden sind, die aber zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr als einen Besuch wert sind. Stellen Sie sich zum Beispiel einen Umweg über ein Bollwerk der Stadt oder einen schönen Friedhof mit stinzen Pflanzen vor. Aber auch ein Scheunenhof oder eine stattliche Auffahrt, in der violette Farben von blühenden bunten Krokussen zu sehen sind, sind natürlich einen Besuch wert. Kennst du so einen Ort? Jede Woche können Sie ein Foto und einen kurzen Text für diesen Abschnitt an info@Stinzenflora-monitor.eu senden. Informationen zu Veranstaltungen oder Ausflügen sind in diesem Abschnitt ebenfalls willkommen.

Park Vijversburg in Tytsjerk (Bos van Ypeij)

Park Vijversburg is het bezoeken in alle jaargetijden meer dan waard. Op het ogenblik bloeien de sneeuwklokjes volop op Park Vijversburg. Honderdduizenden zijn er te vinden in het park. Een fantastische ervaring om zoveel sneeuwklokjes in bloei te zien staan. De geschiedenis van de sneeuwklokjes op Park Vijversburg is een bijzondere. Vorige eeuw werd door het bestuur van Park Vijversburg een overeenkomst gesloten met een kweker van sneeuwklokjes uit Noord Holland. De kweker bracht sneeuwklokjes naar Vijversburg en mocht als tegenprestatie jaarlijks oogsten van de zichzelf uitbreidende sneeuwklokjes. Al gauw bleek dat deze manier van sneeuwklokjes kweken niet rendabel was en verliet de kweker Park Vijversburg. Het resultaat is nu dat er ieder jaar prachtige ‘tapijten’ sneeuwklokjes te zien zijn op Park Vijversburg. Verreweg de meeste zijn enkelbloemig maar er zijn ook plekken waar het gevuldbloemige sneeuwklokje te zien is.

 


Een bezoekje meer dan waard. Zie ook www.vijversburg.nl

14 februari 2024

U kunt geen content van deze pagina kopiëren